Logo
Zawieszane Podnośniki Widłowe Sp. z o.o.
48-351 Biała Nyska, ul. Nyska 25
tel. 77 435 68 27, fax 77 435 68 49, gsm 604 554 090
 

Firma nasza istnieje od 1995 roku. Naszą główną działalnością jest sprzedaż i serwis zawieszanych podnośników widłowych wszystkich marek dostępnych na rynku europejskim zarówno nowych jak i używanych.


Zajmujemy się również przystosowaniem pojazdów ciężarowych do przewożeniach podnośników. Prowadzimy sprzedaż części zamiennych. Posiadamy również mobilny serwis dzięki czemu niektóre awarie podnośników możemy usunąć u klienta lub w miejscu postoju podnośnika.Dzięki posiadanych przez nas uprawnieniach UDT oraz możliwości przeprowadzenia za naszym pośrednictwem przeglądu urzędu dozoru technicznego twój podnośnik będzie użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajmujemy się również naprawą różnego rodzaju maszyn budowlanych, koparek i mini koparek oraz naprawą i regeneracją siłowników hydraulicznych. Posiadamy własną prasę do zakuwania przewodów hydraulicznych.

Od 2010 roku jesteśmy Przedstawicielem Holenderskiej Firmy TERBERG KING LIFTER B.V. w Polsce

Bezpieczeństwo przy wózku
Powiększenie

Podstawowe parametry techniczne wózka widłowego są umieszczane na tabliczce znamionowej przez producenta wózka.

Każdy model wózka powinien być wyposażony w diagram udźwigu, uwzględniający wysokość podnoszenia ładunku i położenie środka ciężkości na widłach. Zalecenia bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z paliwami płynnymi czy gazem są analogiczne jak w przypadku innych pojazdów. Przy podniesionym ładunku wózek jest niestabilny i należy kontrolować położenie środka ciężkości, by nie dopuścić do przewrócenia się wózka. Ładunek należy przewozić przy ustawieniu wideł około 30 cm powyżej nawierzchni i maszcie przechylonym w stronę operatora. Do obsługi wózka widłowego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydają firmy posiadające stosowny certyfikat. W Polsce kursy obsługi wózków widłowych organizują i wydają zaświadczenia ośrodki szkoleniowe posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń "Kierowca wózków jezdniowych" wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.